Propozycje układowe

2 maja: GetBack złożył w Sądzie wniosek o otwarcie PPU i wstępne propozycje układowe.
https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/sites/default/files/2018-05/wniosek_o_otwarcie_postepowania_ws_getback.pdf

Propozycje układowe Rady Wierzycieli
10 sierpnia: Rada Wierzycieli złożyła propozycje układowe o poniższej treści:
https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/sites/default/files/2018-16/Propozycje%20uk%C5%82adowe%20Rady%20Wierzycieli.pdf

Propozycje układowe Kuratora
6 sierpnia: Kurator złożył propozycje układowe w trybie art. 155 ust 2 PR o poniższej treści:
http://www.biurosyndyka.pl/GBKPropozycjeukladowe.pdf

Propozycje układowe GetBack
27 lipca: List otwarty Prezesa P. Dąbrowskiego do obligatariuszy.
https://www.getbacksa.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/list-otwarty-do-obligatariuszy-getback-s-a-w-restrukturyzacji-1
23 lipca: GetBack złożył w Sądzie zaktualizowane propozycje układowe.
W nowych propozycjach układowych GetBack dzieli wierzycieli na osiem grup. Niezabezpieczeni obligatariusze oraz kredytodawcy należą do pierwszej z nich. Wierzycielom tym proponuje się spłatę 27 proc. należności głównej w 16 ratach płatnych co sześć miesięcy. Pozostałe 73 proc. należności GetBack miałoby zostać skonwertowane na akcje serii F po cenie emisyjnej 5 gr sztuka.
https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/sites/default/files/2018-16/Propozycje%20uk%C5%82adowe%20GETBACK%20SA.pdf