Rada Wierzycieli

 • 21 czerwca: Sędzia – komisarz SSR Jarosław Mądry ustanowił Radę Wierzycieli Getback S.A.
 • 22 czerwca: Sąd opublikował skład Rady Wierzycieli GetBack. Zostali powołani wszyscy kandydaci zgłoszeni przez kuratora, którzy podczas prawyborów zebrali największe poparcie obligatariuszy. W skład rady wchodzi pięciu członków oraz jeden tzw. członek zastępca.
  Skład Rady Wierzycieli
  Członkowie: Artur Kłoczko, Radosław Barczyński, Q1FIZ w Warszawie, Mariusz Wójcik, Raiffeisen Bank Polska S.A.
  Zastępca: AGMET Sp. z o.o. w Warszawie
 • 4 lipca: pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady Wierzycieli.
  Rada Wierzycieli podjęła uchwałę o wyborze Pana Artura Kłoczko na Przewodniczącego Rady Wierzycieli. Na zastępcę Przewodniczącego Rady Wierzycieli został wybrany Pan Radosław Barczyński.
  Rada Wierzycieli przyjęła uchwałą Regulamin, precyzujący kwestie organizacyjne działalności Rady Wierzycieli.
  Rada Wierzycieli spotkała się z przedstawicielami Zarządu i Rady Nadzorczej Dłużnika.
  Termin kolejnego posiedzenia Rady Wierzycieli został zaplanowany na dzień 18 lipca 2018 r.
  KOMUNIKAT NR 1/07/2018
  https://www.getbacksa.pl/images/rada-wierzycieli/KOMUNIKAT-NR-1_07_2018-PRZEWODNICZACEGO-RADY-WIERZYCIELI.pdf
 • 5 lipca: zgłoszenie przez RW propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej Dłużnika

  Propozycja zakładała:
  1. Ograniczenie liczby osób zasiadających w Radzie Nadzorczej Dłużnika do ustawowego minimum przewidzianego dla spółek publicznych (tj. do 5 osób),
  2. Powołanie do składu Rady Nadzorczej 3 osób wskazanych przez Radę Wierzycieli, wraz z prawem do wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

 • 11 lipca: Sędzia-komisarz powołał mBank w Warszawie na drugiego zastępcę w Radzie Wierzycieli
  https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/sites/default/files/2018-06/Postanowienie%20z%20dnia%2011.07.18%20r.%20-%20uzupe%C5%82nienie%20sk%C5%82adu%20RW.pdf
 • 13 lipca: Pan George Świrski poinformował Przewodniczącego Rady Wierzycieli, że na chwilę obecną większościowy akcjonariusz Dłużnika nie przyjmuje zgłoszonych przez RW propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej Getback. Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował spotkanie na dzień 18 lipca 2018 r. w celu dalszej dyskusji nad przedstawioną propozycją.
  KOMUNIKAT NR 2/07/2018
  http://www.biurosyndyka.pl/KOMUNIKATNR2072018PRADYWIERZYCIELI.pdf
 • 18 lipca: drugie posiedzenie Rady Wierzycieli.