Obligatariusze GetBack do banków: ta restrukturyzacja wam się opłaca

Zbliża się termin Zgromadzenia Wierzycieli na którym będzie głosowany układ. To czy w ogóle i w jakim terminie uda się nam w ramach układu odzyskać chociaż część pieniędzy zainwestowanych w obligacje GetBack zależy w dużej mierze od postawy instytucji finansowych (TFI i banków) będących wierzycielami zabezpieczonymi. Wielokrotnie ich prosiliśmy aby wykazali się odpowiedzialnością społeczną i zgodzili się przystąpić do układu na takich warunkach jak wierzyciele niezabezpieczeni lub w jakikolwiek inny sposób np. dobrowolnie umarzając część swoich wierzytelności. Ich masowa, solidarna postawa (na którą ciągle liczymy) pozwoliłaby na realizację układu w wersji ‘inwestorskiej’ której skuteczne i terminowe wykonanie jest znacznie bardziej prawdopodobne niż wersji tzw, ‘operacyjnej”. Taki masowy gest solidarności z ich strony pozwoliłby z dużym prawdopodobieństwem na szybsze (chociaż tylko częściowe) zaspokojenie zarówno ich jak i nas.
Nasze prośby spotkały się z pozytywnym odzewem. Z kręgu instytucji finansowych, które wykazały się odpowiedzialnością i nie zawiodły nas w tej godzinie próby wyłamały się 2 instytucje finansowe: Bank BGŻ BNP Paribas SA (NB niedawno przejęli Raiffeissen Bank będący jednym z głównych sprzedających portfele wierzytelnosci do Getback SA) oraz Haitong Bank, który współpracował z GetBack SA na wielu płaszczyznach (IPO, oferty publiczne obligacji, transakcja przejęcia EGB Investments SA przez GetBack.
Więc ponawiamy nasze prośby do ww banków!

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem:
https://prnews.pl/obligatariusze-getback-bankow-ta-restrukturyzacja-wam-sie-oplaca-439799

Prosimy także o zapoznanie się z listami kierowanymi do banków: BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Haitong Bank S.A., których głównym autorem jest członkini naszego Porozumienia.
https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2019/01/List-Obligatariuszy-Indywidualnych-do-Prezesa-PG.pdf
https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2019/01/List-Obligatariuszy-Indywidualnych-do-Haitong_2019-01-03.pdf

Bardzo prosimy o wysyłanie masowo listów tradycyjną pocztą i/lub na na adresy mailowe:
Prezes Zarządu GBŻ BNP Paribas S.A. – przemyslaw.gdanski@bgzbnpparibas.pl
General Manager Haitong Bank S.A. – krzysztof.rosa@haitongib.com

List otwarty Obligatariuszy GetBack SA do banków

Poniżej do pobrania list otwarty obligatariuszy niezabezpieczonych GetBack S.A. kierowany do banków – beneficjentów transakcji sprzedaży portfeli wierzytelności po zawyżonych cenach:
https://pogetback.pl/wp-content/uploads/2018/12/list-banki-final-ver.pdf
https://pogetback.pl/wp-content/uploads/2018/12/list-banki-final-ver.docx

Zachęcamy do wysyłania listów do następujących adresatów:
Pan Michał Krupiński, Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A. – michal.krupinski@pekao.com
Pan Jerzy Pruski, Prezes Zarządu, Idea Bank S.A. – jerzy.pruski@ideabank.pl
Pan Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, mBank S.A. – cezary.stypulkowski@mbank.pl
Pan Przemysław Gdański, Prezes Zarządu, BGŻ BNP Paribas S.A. – przemyslaw.gdanski@bgzbnbparibas.pl
Pan Artur Klimczak, Prezes Zarządu, Getin Noble Bank S.A. – kontakt@gnb.pl, kontakt@getinbank.pl
Pan Michał Krupiński, Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A. – info@pekao.com.pl
Pan Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu, Bank PKO BP S.A. – informacje@pkobp.pl
Pan Krzysztof Bachta, Prezes Zarządu, Alior Bank S.A. – kontakt@alior.pl
Pan Michał Gajewski Prezes Zarządu, Santander Bank Polska S.A. – kontakt@santander.pl
Pan Jerzy Pruski, Prezes Zarządu, Idea Bank S.A. – kontakt@ideabank.pl
Pan Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, mBank S.A. – kontakt@mbank.pl
Pan Przemysław Gdański, Prezes Zarządu, BGŻ BNP Paribas S.A. – kontakt@bgzbnpparibas.pl
Pan Alexis Lacroix, Prezes Zarządu, Euro Bank S.A. – info@eurobank.pl

Apel obligatariuszy o umorzenie kary nałożonej na GetBack S.A. w restrukturyzacji

W wyniku wspólnej inicjatywny Porozumienia Obligatariuszy GetBack S.A. oraz Stowarzyszenia Obligatariuszy Spółek KK powstał apel do Prezesa UOKiK o umorzenie kary nałożonej na GetBack S.A., który trafi na jego biurko – z jego treścią możecie zapoznać się: https://pogetback.pl/wp-content/uploads/2018/11/UOKiK_apel_obligatariuszy_o_umorzenie_kary_na_GetBack.pdf.
Kara nominalnie nie jest wysoka ale jej podtrzymanie i egzekucja uderzyłaby każdego z obligatariuszy Getback SA po kieszeni w sposób wymierny – Kurator (http://www.biurosyndyka.pl) wyliczył to na 555 zł i publicznie w mediach wyraził swoją opinię: https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/kara-od-uokik-to-555-zl-mniej-dla-kazdego-obligatariusza-getback,akcje,230262?utm_source=HP20&utm_medium=male.
W obecnej sytuacji kara nie spełnia swojego podstawowego waloru wychowawczego (prawdziwych sprawców już w spółce nie ma), a ponadto wydaje się wątpliwa w kontekście sprawiedliwości społecznej.
Liczymy na to, że osoba reprezentująca Majestat Państwa spojrzy na apel łaskawym okiem.

List otwarty do parlamentarzystów

Szanowni Państwo,

Przygotowaliśmy dla Państwa list otwarty do parlamentarzystów, dotyczący rozwiązania afery GetBack. Wszystkich Państwa gorąco zachęcamy do jego wysyłania szczególnie do parlamentarzystów ze swoich okręgów wyborczych – możecie ich znaleźć w poniższym linku: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/poslowie_okregi.xsp

Nie bądźcie bezczynni, każde takie działanie może przynieść jedynie pozytywne efekty!

List w wersji pdf: https://pogetback.pl/wp-content/uploads/2018/11/list_do_parlamentarzystow.pdf
List w wersji doc: https://pogetback.pl/wp-content/uploads/2018/11/list_do_parlamentarzystow.doc

Z góry dziękujemy!

Podgląd listu:
LIST OTWARTY do zabezpieczonych wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji

LIST OTWARTY
do zabezpieczonych wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji:

Pani Katarzyna Sułkowska, Prezes Zarządu, Alior Bank S.A.
Pan Artur Klimczak, Prezes Zarządu, Getin Noble Bank S.A.
Pan Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, mBank S.A.
Pan Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen, Bank Polska S.A.
Pan Przemysław Gdański, Prezes Zarządu, BGŻ BNP Paribas S.A.
Pan Tomasz Bury, Prezes Zarządu, Idea Bank S.A.
Pan Krzysztof Rosa, Dyrektor Generalny, Haitong Bank S.A.

Szanowni Państwo,

my, obligatariusze GetBack zwracamy się do Was, zarządzających instytucjami finansowymi, które posiadają zabezpieczenie na majątku GetBack, z prośbą i apelem o dobrowolne przystąpienie do układu na warunkach takich jak obligatariusze niezabezpieczeni.

Sytuacja w jakiej znalazła się Spółka oraz olbrzymia strata i towarzysząca jej dziura płynnościowa wykazana w ostatnim sprawozdaniu finansowym GetBack w relatywnie niewielkim stopniu zostały spowodowane poprzez przestępcze wyprowadzenie majątku ze Spółki. Zdecydowana większość tej kwoty (a chodzi o setki milionów złotych) jest rezultatem ‘wytransferowania’ przez uprzedni zarząd GetBack środków finansowych do różnych instytucji systemu finansowego. Mechanizm ten był w większości przypadków zgodny z przepisami prawa, ale z jawnym naruszeniem zasad rachunku ekonomicznego, czy też uczciwości kupieckiej. Transfer środków wpłaconych uprzednio przez obligatariuszy nastąpił zarówno, jak już obecnie powszechnie wiadomo, poprzez zapłatę wygórowanych, nierynkowych kwot za nabywane przez Spółkę pakiety wierzytelności, jak i sowite opłaty i prowizje, związane między innymi z dystrybucją obligacji. W efekcie wiele instytucji finansowych w rzeczywistości w sposób istotny wzbogaciło się na działalności spółki GetBack kosztem tych, którzy tak naprawdę Spółkę finansowali, czyli obligatariuszy.

Afera GetBack spowodowała nie tylko kryzys wizerunkowy i utratę zaufania do instytucji rynku finansowego, ale przyniosła też wymierne straty poszczególnym bankom oraz TFI zaangażowanym we współpracę z GetBack. Zgoda wierzycieli zabezpieczonych na objęcie redukcją ich wierzytelności zwiększy szansę na restrukturyzację spółki GetBack, co leży w interesie wszystkich stron, jak i całego rynku finansowego.

Obligatariusze zdają sobie sprawę z tego, że przystąpienie do układu przez zabezpieczonych wierzycieli spowoduje po stronie tych drugich określone, jednorazowe zmniejszenie ich zysków netto. Należy jednak podkreślić, iż będzie to miało miejsce w czasie, gdy zyski sektora finansowego (zwłaszcza banków) są najwyższe od ćwierćwiecza. Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. wyniósł 7,84 mld zł, rosnąc o 17,1% rdr., wobec czego jednostkowe straty wierzycieli zabezpieczonych związane z przystąpieniem do układu będą stosunkowo nieznaczną pozycją w ich bilansach.

Po przeciwnej stronie są dramaty dziesięciu tysięcy osób, które wydały zazwyczaj całe oszczędności życia (a często oszczędności kliku pokoleń) otrzymując bez swojej winy w zamian toksyczne obligacje. W zdecydowanej większości nie są to doświadczeni inwestorzy, lecz zwykli ciułacze. Często zamienili posiadane depozyty bankowe na obligacje będąc, albo wprowadzeni w błąd przez dystrybutorów obligacji, albo działając w naiwnym zaufaniu do instytucji rynku finansowego, nadzoru, audytora, biur maklerskich, agencji rangowych, zgodnie zachwalających wówczas zarówno wyniki finansowe GetBack, jak i wyjątkowe umiejętności ówczesnego zarządu. Instytucje finansowe współpracujące z GetBack, czy to poprzez udzielanie mu finansowania, dystrybucję akcji/obligacji, rekomendacje domów maklerskich, itp. brały niestety aktywny udział w tworzeniu wizerunku GetBack jako profesjonalnej i rzetelnej firmy windykacyjnej, na co nabrały się tysiące nieświadomych ofiar tej afery.

Poszkodowani to nie tylko dziesięć tysięcy obligatariuszy, to także ich rodziny, dlatego też afera GetBack to szerszy problem społeczny. Obligatariusze to najczęściej osoby w średnim i zaawansowanym wieku. Czy osoby starsze mają jeszcze jakąś szansę odrobienia strat poniesionych na obligacjach GetBack? Czy te osoby będą miały jeszcze siłę i czas, aby te straty odrobić?

Straty obligatariuszy są horrendalne, powodujące zazwyczaj gwałtowne zubożenie, konieczność rezygnacji z istotnych planów życiowych. I niestety nie mówimy tu o utracie możliwości nadmiernej konsumpcji, ale o finansowym zabezpieczeniu na starość, o kupnie mieszkania dla dziecka, czy środkach na leczenie. Do tego dochodzi niewyobrażalny stres, poczucie krzywdy i opuszczenia przez tych, którzy obiecywali, że nasze pieniądze będą bezpieczne – przedstawicieli rynku finansowego. Wiara w sprawiedliwość i poczucie godności oraz wartości zostały zachwiane.

Szanowni Państwo, czy naprawdę uważacie, że układ, w którym to wyłącznie my – obligatariusze indywidualni ponosimy cały koszt restrukturyzacji spółki GetBack będzie sprawiedliwy? My nie chcemy i nie godzimy się na taki układ, w którym obligatariusze otrzymują w ratach przez 8 lat tylko 30%, podczas gdy Wy dostajecie wszystko. W przypadku upadłości Wasze zabezpieczenia mogą okazać się dużo mniej warte. Dla nas układ z obecnymi propozycjami układowymi jest bliski temu, co możemy otrzymać w przypadku upadłości likwidacyjnej Spółki, dla Was przystąpienie do układu może okazać się bardziej korzystne niż dopuszczenie do tego aby Spółka upadła.

To Wy jesteście profesjonalistami z umiejętnością zarządzania ryzykiem i stratą. Dla Was przystąpienie do układu będzie oznaczało nieznaczne zmniejszenie wysokich zysków tylko w jednym roku, dla nas indywidualnych obligatariuszy – nieprofesjonalistów, w większości przypadków będzie to ogromna strata nie do odrobienia w tym życiu, która dzięki Waszej partycypacji w układzie może zostać zmniejszona.

Układ, w którym cały ciężar i ryzyko związane z obligacjami GetBack zostaną przerzucone na obligatariuszy, to tak jakbyśmy zostali oszukani po raz kolejny.

Adresatom tego listu być może będzie łatwiej zrozumieć naszą sytuację i wyrazić zgodę na objęcie redukcją również i swoich wierzytelności, jeżeli wyobrażą sobie, iż to oni jednego dnia, w wyniku oszustwa, bez swojej winy tracą wszystkie posiadane oszczędności.

Zwracamy się zatem z prośbą i apelujemy do zabezpieczonych wierzycieli GetBack, aby w imię szeroko rozumianego interesu całego rynku finansowego, w imię solidarności i wrażliwości społecznej, a w niektórych przypadkach w imię zwykłego poczucia przyzwoitości zgodzili się na
dobrowolne przystąpienie do układu.

Z wyrazami szacunku
Obligatariusze spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji

Manifest programowy – obligacje GetBack S.A.

Szanowni Obligatariusze GetBack S.A.!

Porozumienie Obligatariuszy GetBack S.A. to inicjatywa zmierzająca do zjednoczenia jak największej ilości osób, którzy posiadają obligacje GetBack i poprzez współdziałanie z innymi podmiotami osiągnięcie puli co najmniej 30% wierzytelności, co umożliwi złożenie własnych propozycji układowych, gdyż te przedstawione przez GetBack są nie do przyjęcia!

Bardzo prosimy żeby osoby, które chcą przyłączyć się do Porozumienia, zgłaszały swój akces drogą mailową na adres: kontakt@pogetback.pl

W ten sposób tworzymy naszą listę mailingową i sprawdzamy siłę naszego głosu. Nowi członkowie proszeni są o podawanie bezpośrednio w temacie maila łącznej wartości posiadanych obligacji, a w treści maila o jakie serie chodzi. Ułatwi nam to aktualizowanie wielkości grupy. Nie prosimy i nie zbieramy Państwa danych osobowych (nazwisko, adres, itp.).

Dzięki wsparciu StockWatch utworzone zostało nasze forum dedykowane tematyce obligacji GetBack:
https://www.stockwatch.pl/forum/wpisy-6688_Porozumienie-obligatariuszy-GetBack-SA.aspx

Tutaj wymieniamy się informacjami, toczymy ciekawe i merytoryczne dyskusje.

Porozumienie Obligatariuszy GetBack jest otwarte na wszelkie pomysły i inicjatywy – chodzi o nasz wspólny interes, a nasze zaangażowanie ma charakter społeczny.

Osoby posiadające obligacje Getback zapraszamy do przyłączenia się do Porozumienia Obligatariuszy Getback!

Obligatariusze mają większość tylko muszą się zjednoczyć!