Manifest programowy

Szanowni Obligatariusze GetBack S.A.,

Organizujemy wspólną reprezentację Obligatariuszy indywidualnych wobec GetBack S.A. Spółka złożyła wniosek do sądu we Wrocławiu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Naszym zdaniem Obligatariusze indywidualni powinni, tam gdzie przewidują to przepisy prawa restrukturyzacyjnego, możliwe aktywnie uczestniczyć w tym procesie.

Szacuje się, że obligatariusze indywidualni – tacy jak każdy z nas – mogą stanowić ponad 50% łącznej wartości wierzytelności Spółki. Jednak tylko działając wspólnie możemy wpłynąć na przebieg restrukturyzacji Spółki i należycie zadbać o nasze interesy.

Prosimy o poparcie naszej inicjatywy. Im będzie nas więcej, tym bardziej nasz głos będzie się liczył. Uważamy, że lepiej współpracować i wypracować konsensus niż doprowadzić do sytuacji, w której każdy stara się przed innymi coś wyszarpać dla siebie.
Będziemy wdzięczni za maile z poparciem na skrzynkę obligacje_getback@wp.pl oraz za rozpropagowanie tej inicjatywy wśród znajomych, na forach, w biurach maklerskich, bankach, i wszędzie tam gdzie to jest możliwe. Bardzo prosimy aby osoby, które chcą przyłączyć się do organizowanej grupy, w treści maila podawały serię oraz łączną wartość posiadanych obligacji (bez podawania innych danych, w tym osobowych). Ułatwi nam to aktualizowanie wielkości grupy.

Nie prosimy i nie zbieramy Państwa danych osobowych (nazwisko, adres, itp.). Konieczna jest jednak wiedza ile osób, dysponujących jaką wartością łączną obligacji GetBack S.A. jest zdecydowanych połączyć się w grupę, by mówić jednym głosem i być partnerem dla Zarządu Spółki. Im będzie nas więcej, tym lepiej ochronimy swoje interesy.

Prosimy też by osoby zainteresowane skontaktowały się ze swoimi doradcami, brokerami i poprosiły ich o poinformowanie innych klientów o inicjatywie Porozumienia. Trzeba działać jak najszybciej. Jeżeli ktoś jest chętny do osobistego zaangażowania się w tę inicjatywę to zapraszamy – wszystko robimy społecznie.

Pozdrawiamy i zapraszamy!