Nasze cele

1. Stworzenie reprezentacji indywidualnych obligatariuszy.
Szacuje się, że osoby indywidualne są w posiadaniu największego procentowo pakietu obligacji GetBack S.A. Na chwilę obecną nie ma żadnej formy reprezentacji Obligatariuszy indywidualnych, więc nasz wpływ na wydarzenia w Spółce jest znikomy. Jeżeli Obligatariusze indywidualni się zorganizują, to będą jedną z najsilniejszych grup wierzycieli GetBack S.A.

2. Włączenie się w proces poprawy sytuacji w spółce.
Chcemy wspólnie ze Spółką oraz innymi wierzycielami GetBack S.A. wypracować jak najkorzystniejszy program naprawczy. Nie działamy przeciwko komukolwiek, chcemy jednak dopilnować aby interes Obligatariuszy indywidualnych został należycie zabezpieczony. Naszym celem jest pomoc w ustabilizowaniu sytuacji finansowej Spółki oraz umożliwienie pozyskanie środków z uchwalonych emisji akcji. Zdajemy sobie sprawę, że bez uregulowania terminów spłat obligacji, emisja nowych akcji oraz pozyskanie środków od inwestorów mogą się nie powieść. W rezultacie nie będzie możliwości odzyskania naszych zainwestowanych pieniędzy.

3.  Aktywny udział w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
Jako Porozumienie Obligatariuszy chcielibyśmy mieć wpływ na składane propozycje układowe oraz mieć reprezentację w Radzie Wierzycieli.