Nasze działania – kalendarium

 • 21 kwietnia: Zawiązanie Porozumienia Obligatariuszy i rozpoczęcie akcji liczenia siły głosu indywidualnych obligatariuszy. Celem porozumienia jest stworzenie reprezentacji obligatariuszy do rozmów ze spółką i aktywny udział w procesie restrukturyzacyjnym. Chcemy dopilnować aby został należycie zabezpieczony interes indywidualnych posiadaczy obligacji Getback.
 • od 23 kwietnia: Spotkania z instytucjami finansowymi zaangażowanymi w obligacje GetBack.
 • 26 kwietnia: Spotkanie z zarządem GBK reprezentowanym przez p. Mariusza Brysika.
 • 4-9 maja: Zgłoszenie do sądu propozycji kandydatury mec. Tatary na funkcję kuratora Obligatariuszy (http://pogetback.pl/wniosek-o-ustanowienie-kuratora/).
 • Budowa koalicji z pozostałymi grupami obligatariuszy.
 • 17 maja: Przedstawienie pierwszej kandydatury do Rady Wierzycieli. Kandydatem Porozumienia Obligatariuszy jest Pan Radosław Barczyński:
 • 29 maja: Zgłoszenie Kuratorowi kandydatury do Rady Nadzorczej. Kandydatem Porozumienia Obligatariuszy był Pan Dariusz Maszczyk
 • 5 czerwca: ostatni dzień wysyłania poparcia na kandydaturę Pana Radosława Barczyńskiego do Rady Wierzycieli
 • 8 czerwca: ogłoszenie wyników głosowania na kandydatów do Rady Wierzycieli. Nasz kandydat Radosław Barczyński z poparciem 625 osób na łączną kwotę 226 mln znalazł się na pierwszym miejscu pod względem ilości osób i na drugim pod względem wartości wierzytelności. Bardzo serdecznie dziękujemy Wszystkim za oddanie głosów!

  Wynik głosowania na radę wierzycieli
 • 22 czerwca: Sąd opublikował ostateczny skład Rady Wierzycieli GetBack. Nasz kandydat Radosław Barczyński jest w Radzie Wierzycieli. W skład rady wchodzi pięciu członków oraz jeden tzw. członek zastępca.
 • 4 lipca: pierwsze posiedzenie Rady Wierzycieli.

  Sprawy organizacyjne, uchwalenie Regulaminu. Radosław Barczyński został wybrany na zastępcę Przewodniczącego Rady Wierzycieli. W trakcie posiedzenia odbyły się spotkania z przedstawicielami Rady Nadzorczej i z przedstawicielami Zarządu GBK.

  Chcielibyśmy w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez prawo informować Członków Porozumienia o istotnych wydarzeniach. W przypadku gdy będzie się to wiązało z informacjami poufnymi będziemy prosili Zarząd Dłużnika o publikacje w ramach komunikatów giełdowych.

  Informacje związane z działalnością RW znajdują się w zakładce Rada Wierzycieli.