Nota prawna

Wszelkie informacje udostępnione na niniejszej witrynie internetowej nie mają charakteru porady prawnej ani innej podobnej czynności lub usługi. Udostępniamy te informacje bezpłatnie tylko dla wiadomości obligatariuszy w celu ułatwienia im rozeznania się w sytuacji związanej z Getback S.A. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zamieszczonych na tej witrynie. Każdy obligatariusz, który potrzebuje zasięgnąć porady lub pomocy prawnej, powinien skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym posiadającym wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa rynków kapitałowych oraz prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.