Obligatariusze GetBack do banków: ta restrukturyzacja wam się opłaca

Zbliża się termin Zgromadzenia Wierzycieli na którym będzie głosowany układ. To czy w ogóle i w jakim terminie uda się nam w ramach układu odzyskać chociaż część pieniędzy zainwestowanych w obligacje GetBack zależy w dużej mierze od postawy instytucji finansowych (TFI i banków) będących wierzycielami zabezpieczonymi. Wielokrotnie ich prosiliśmy aby wykazali się odpowiedzialnością społeczną i zgodzili się przystąpić do układu na takich warunkach jak wierzyciele niezabezpieczeni lub w jakikolwiek inny sposób np. dobrowolnie umarzając część swoich wierzytelności. Ich masowa, solidarna postawa (na którą ciągle liczymy) pozwoliłaby na realizację układu w wersji ‘inwestorskiej’ której skuteczne i terminowe wykonanie jest znacznie bardziej prawdopodobne niż wersji tzw, ‘operacyjnej”. Taki masowy gest solidarności z ich strony pozwoliłby z dużym prawdopodobieństwem na szybsze (chociaż tylko częściowe) zaspokojenie zarówno ich jak i nas.
Nasze prośby spotkały się z pozytywnym odzewem. Z kręgu instytucji finansowych, które wykazały się odpowiedzialnością i nie zawiodły nas w tej godzinie próby wyłamały się 2 instytucje finansowe: Bank BGŻ BNP Paribas SA (NB niedawno przejęli Raiffeissen Bank będący jednym z głównych sprzedających portfele wierzytelnosci do Getback SA) oraz Haitong Bank, który współpracował z GetBack SA na wielu płaszczyznach (IPO, oferty publiczne obligacji, transakcja przejęcia EGB Investments SA przez GetBack.
Więc ponawiamy nasze prośby do ww banków!

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem:
https://prnews.pl/obligatariusze-getback-bankow-ta-restrukturyzacja-wam-sie-oplaca-439799

Prosimy także o zapoznanie się z listami kierowanymi do banków: BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Haitong Bank S.A., których głównym autorem jest członkini naszego Porozumienia.
https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2019/01/List-Obligatariuszy-Indywidualnych-do-Prezesa-PG.pdf
https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2019/01/List-Obligatariuszy-Indywidualnych-do-Haitong_2019-01-03.pdf

Bardzo prosimy o wysyłanie masowo listów tradycyjną pocztą i/lub na na adresy mailowe:
Prezes Zarządu GBŻ BNP Paribas S.A. – przemyslaw.gdanski@bgzbnpparibas.pl
General Manager Haitong Bank S.A. – krzysztof.rosa@haitongib.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.