Ogłoszenia Sąd Wrocław

W dniu 02.05.2018 r. do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wpłynął wniosek dłużnika GETBACK S.A. z siedzibą we Wrocławiu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie przyspieszonego postępowania układowego – sygnatura sprawy VIII GR 13/18.

https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/sites/default/files/2018-16/Propozycje%20uk%C5%82adowe%20Rady%20Wierzycieli.pdf
https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/sites/default/files/2018-16/Propozycje%20uk%C5%82adowe%20kuratora%20dla%20obligatariuszy.pdf
https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/sites/default/files/2018-16/Propozycje%20uk%C5%82adowe%20GETBACK%20SA.pdf
https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/sites/default/files/2018-07/GETBACK_Informacja_dla_Wierzycieli_26_07_2018.pdf
https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/sites/default/files/2018-07/GETBACK%20postanowienie%20z%2018.07.2018%20r.%20o%20zgromadzeniu%20wierzycieli.pdf
https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/sites/default/files/2018-07/GETBACK%20obwieszczenie%20o%20zgromadzeniu.pdf
https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/sites/default/files/2018-07/GETBACK%20obwieszczenie%20o%20spisie%20wierzytelno%C5%9Bci.pdf
https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/sites/default/files/2018-06/Postanowienie%20z%20dnia%2011.07.18%20r.%20-%20uzupe%C5%82nienie%20sk%C5%82adu%20RW.pdf
https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/sites/default/files/2018-06/Postanowienie%20z%20dnia%2022.06.2018_GETBACK.pdf
https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/sites/default/files/2018-06/Postanowienie%20z%20dnia%2021.06.2018%20r.%20-%20Rada%20Wierzycieli_GETBACK.pdf
https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/sites/default/files/2018-06/Postanowienie%20z%20dnia%2014.06.2018%20r.%20-%20zaliczka.pdf
https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/sites/default/files/2018-06/Postanowienie%20z%20dnia%2014.06.2018%20r.%20-%20dot.%20kuratora.pdf
https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/sites/default/files/2018-06/2018-06-11_Postanowienie.pdf
https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/sites/default/files/2018-06/postanowienie%20z%20dnia%2030.05.2018%20r..pdf
https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/sites/default/files/2018-05/Informacja_24.05.2018r..pdf
https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/sites/default/files/2018-05/Postanowienie%20z%20dnia%2021.05.2018%20r..pdf
https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/sites/default/files/2018-05/Zalaczniki%203-5%20i%208%20wniosku%20GR%2013-18.pdf
https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/sites/default/files/2018-05/wniosek_o_otwarcie_postepowania_ws_getback.pdf
https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/220