Wprowadzenie

Szanowni Państwo!
Porozumienie Obligatariuszy GetBack S.A. to inicjatywa zmierzająca do zjednoczenia jak największej ilości obligatariuszy i poprzez współdziałanie z innymi podmiotami osiągnięcie puli co najmniej 30% wierzytelności, co umożliwi złożenie własnych propozycji układowych, gdyż te przedstawione przez GetBack są nie do przyjęcia!

Bardzo prosimy żeby osoby, które chcą przyłączyć się do Porozumienia, zgłaszały swój akces drogą mailową na adres:
obligacje_getback@wp.pl.

W ten sposób tworzymy naszą listę mailingową i sprawdzamy siłę naszego głosu. Nowi członkowie proszeni są o podawanie bezpośrednio w temacie maila łącznej wartości posiadanych obligacji, a w treści maila o jakie serie chodzi. Ułatwi nam to aktualizowanie wielkości grupy. Nie zbieramy danych osobowych.

Dzięki wsparciu StockWatch utworzone zostało nasze forum dedykowane tematyce obligacji GetBack
https://www.stockwatch.pl/forum/wpisy-6688_Porozumienie-obligatariuszy-GetBack-SA.aspx
Tutaj wymieniamy się informacjami, toczymy ciekawe i merytoryczne dyskusje.

Porozumienie Obligatariuszy jest otwarte na wszelkie pomysły i inicjatywy – chodzi o nasz wspólny interes, a nasze zaangażowanie ma charakter społeczny.

Zapraszamy wszystkich chętnych!
Obligatariusze mają większość tylko muszą się zjednoczyć!